You cannot copy content of this page

சரவண மா மந்திரம்

சரவண மா மந்திரம்

ஓம் ஐம் க்லீம் செள:
சக்திதராய!
ஓங் நங் மங் சிங் வங் யங் லம்போதராய!
ஹ்ரிம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சுப்ரமண்யாய! சரவணோத்பவாய! ஹிரண்யோத்பவாய!
க்லீம் சர்வ வச்யாய!
தன ஆக்ருஷ்ய தம் பம் ஹம் ஜூம் ஷம் ஸம்
அதிர்ஷ்ட தேவதாய!
ஷண்முகாய!
சர்வதோஷ நிவாரணாய!
சிவாய!
சிவதனயாய!
இஷ்டார்த்த ப்ரதாயகாய!
கம் கணபதயே!
க்லெளம் ஷம் சரவணபவாய!
வசி வசி!


Om

Aium Kleem Sow;

Sakthi Dharaya!

Ong Nang Mang

Sing Wang Yang

Lambodharaya!

Hreem Hreem Streem

Subramanyaya!

Saravanoth Bhavaya!

Hreenyoth Bhavaya!

Kleem Sarva Vachyaya!

Dhana Akrushya,

Tham Bham Hum

Jhuum Shamm Samm

Athirshta Devadaya!

Shanmugaya!

Sarva Dosha Nivaranaya!

Shivaya!

Shivathanayaya!

Ishtartha Pratayakaaya!

Gum Ganapathaye!

Klowm Shamm

Saravana Bhavaya!

Vasi Vasi !

Scroll to Top