இந்து சமயப் பிரிவுகள்

இந்து சமயப் பிரிவுகள்: இந்து மதத்தில் நான்கு வேதங்கள், 108 உபநிஷதங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், ஆகமங்கள், எண்ணற்ற மதக் கோட்பாடுகள், ஸ்தோத்திரங்கள், துணை நூல்கள், தெளிவுரை நூல்கள்,நூற்றுக்கணக்கான மொழிகள் உள்ளன. இந்து மதம் ஆறு பிரிவுகள் காணாபத்தியம்: விநாயகரை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்ட சமயப் பிரிவு. எல்லாச் செயல்களையும் தொடங்குவதற்கு முன் வணங்கப்படும் ஆனைமுகன் கணபதியை எல்லாக் கடவுளர்களையும் தம்முள் அடக்கிய பரம்பொருள் என்று வணங்குவது காணபத்யம் என்னும் சமயம். சைவம்: ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் …

இந்து சமயப் பிரிவுகள் Read More »