ஸ்ரீ கந்தர் சஷ்டி கவசம் குன்று தோறாடும் குமரன்

தேவராய சுவாமிகள் அருளிய ஸ்ரீ கந்தர் கவசங்கள் திருப்பரங்குன்றம் – தெய்வானை மணாளன்திருச்செந்தூர்த் தேவசேனாபதிதிருவாவினன்குடித் தெண்டபாணிதிருவேரகம் – சுவாமிமலைக் குருநாதன்குன்று தோறாடும் குமரன்பழமுதிர்சோலை – பரமகுரு ஸ்ரீ கந்தர் கவசங்கள் தேவராய சுவாமிகள் காப்பு: குறள் வெண்பாஅமரர் இடர்தீர அமரம் புரிந்தகுமரன் அடி நெஞ்சே குறி. நேரிசை வெண்பாதுதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம் போம் நெஞ்சிற்பதிப்போர்க்குக் செல்வம் பலித்து கதித்து ஓங்கும்நிஷ்டையுங் கைகூடும், நிமலர் அருள் கந்தர்சஷ்டி கவசந் தனை. குன்று தோறாடும் குமரன் கணபதி துணைவா கங்காதரன் …

ஸ்ரீ கந்தர் சஷ்டி கவசம் குன்று தோறாடும் குமரன் Read More »