சைவ அனுஷ்டானங்கள்

சிவபெருமான் 25 விதமான வடிவங்களைக் கொண்டவர் 01 உமா மகேஸ்வரர், 02 ரிஷபாரூடர், 03 நடராஜர், 04 கல்யாண சுந்தரர், 05 பிட்சாடனர், 06 காமாந்தகர், 07 காலஸம்ஹாரர், 08 சலந்தரஹரர், 09 நீலகண்டர், 10 அர்த்தநாரீஸ்வரர், 11 கஜஸம்ஹாரர், 12 திரிபுராந்தகர், 13 வீரபத்திரர், 14 அரியார்த்தர், 15 கிராதர், 16 கங்காளர், 17 சண்டேச அனுகிரகர், 18 சக்ரதானர், 19 கணேசானுகிரகமூர்த்தி, 20 சோமாஸ்கந்தர், 21 ஏகபாதர், 22 சுகாசனர், 23 தட்சிணாமூர்த்தி, 24 …

சைவ அனுஷ்டானங்கள் Read More »