ஆஞ்சநேய புராணம்

ஆஞ்சநேய புராணம் ஆசிரியர் பேரா. அ. திருமலைமுத்துசாமிஆஞ்சநேய புராணம் ஆக்கியோன்நூலகக் கலாநிதி, அருங்கலைக்கோன்அறநெறிச் செல்வர், சைவ மணிஅ. திருமலைமுத்துசுவாமி தொகுத்துப் பதிப்பித்தவர்திருமதி பகவதி திருமலைமுத்துசுவாமி நூலைப் பற்றி⁠பேராசிரியர் அ. திருமலைமுத்து சுவாமி அவர்கள் சோளிங்கபுரத்தில் கடிகையில் வீற்றிருக்கும் ஆஞ்சநேய சுவாமியைப் பற்றி உள்ளம் உருகப் பாடிய “ஆஞ்சநேய புராணம்” என்னும் இச் சிறு நூலை, ‘அய்யாவின்’ அடியவர்கள் படித்துப் பயன் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தான் தொகுத்து வெளியிடுகின்றேன். ⁠ஆற்றல் மிகு ஆஞ்சநேய சுவாமிகளைப் பற்றிய இப்பாட்டின் …

ஆஞ்சநேய புராணம் Read More »