திருமண வரமளிக்கும் தலங்கள் !

திருமண வரமளிக்கும் தலங்கள் ! திருமண வரமளிக்கும் தமிழகத்தின் சிறப்புமிக்க சில தலங்களின் மகிமைகள் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன. திருமணத் தடையுள்ளவர்கள், இந்தத் தலங்களுக்கும் நேரில் சென்று வழிபட்டு வரம்பெருங்கள். மூக்குடி ஸ்ரீவீரகாளியம்மன் அம்மன் பெயர்: ஸ்ரீவீரகாளியம்மன். முற்காலத்தில் வீரவனம் என்ற பெயரில் திகழ்ந்தது மூக்குடி எனும் இந்தக் கிராமம். பாண்டவர்கள் வன வாசத்தின்போது இந்தப் பகுதிக்கு வந்து, இங்கு கோயில் கொண்டிருந்த ஸ்ரீவீரகாளியம்மனை வணங்கியதாகக் கூறுகிறார்கள். தங்குவதற்கு இடமின்றி தவித்த அவர்களுக்குத் தகுந்த இடத்தை வீரகாளியம்மன் காட்டி …

திருமண வரமளிக்கும் தலங்கள் ! Read More »