வித விதமான உணவு (குழந்தைக்காக)

[இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உணவு வகைகளை உங்கள் குடும்ப மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற்று அவர் பரிந்துரை செய்தால் மட்டுமே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும்.] திருக்குறள் பால்: பொருட்பால்அதிகாரம்: அறிவுடைமை குறள் 423: எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. மு.வரதராசன் விளக்கம்:எப்பொருளை யார் யார் இடம் கேட்டாலும் (கேட்டவாறே கொள்ளாமல்) அப் பொருளின் மெய்யானப் பொருளைக் காண்பதே அறிவாகும். சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:எந்தக் கருத்தை எவர் சொன்னாலும், அக்கருத்தின் உண்மையைக் காண்பது அறிவு. சிவயோகி சிவக்குமார் …

வித விதமான உணவு (குழந்தைக்காக) Read More »