து³ர்கா³ஸூக்தம்

து³ர்கா³ஸூக்தம் ॥ அத² து³ர்கா³ ஸூக்தம் ॥ ௐ ஜாதவேத³ஸே ஸுநவாம ஸோம மராதீயதோ நித³ஹாதி வேத:³ ।ஸ ந: பர்ஷத³தி து³ர்கா³ணி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்து⁴ம் து³ரிதாঽத்யக்³நி: ॥ 1॥ தாமக்³நிவர்ணாம் தபஸா ஜ்வலந்தீம் வைரோசநீம்கர்மப²லேஷு ஜுஷ்டாம் । து³ர்கா³ம் தே³வீꣳ ஶரணமஹம்ப்ரபத்³யே ஸுதரஸி தரஸே நம: ॥ 2॥ அக்³நே த்வம் பாரயா நவ்யோ அஸ்மாந்த்²ஸ்வஸ்திபி⁴ரதி து³ர்கா³ணி விஶ்வா ।பூஶ்ச ப்ருʼத்²வீ ப³ஹுலா ந உர்வீ ப⁴வா தோகாய தநயாய ஶம்யோ: ॥ 3॥ …

து³ர்கா³ஸூக்தம் Read More »