சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோயில், எருக்கத்தம்புலியூர்

சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோயில் என்பது சம்பந்தரால் தேவாரம் பாடல் பெற்ற கோயிலாகும். இது தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களில் நடுநாட்டு தலங்களில் ஒன்றாகும். தேவாரம் பாடல் பெற்றஎருக்கத்தம்புலியூர் சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோயில்பெயர்புராண பெயர்(கள்):எருக்கத்தம்புலியூர், குமரேசபட்டினம், திருவெருக்கத்தம்புலியூர்பெயர்:எருக்கத்தம்புலியூர் சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோயில்அமைவிடம்ஊர்:இராஜேந்திர பட்டினம் (இராசேந்திர பட்டணம்)மாவட்டம்:கடலூர்மாநிலம்:தமிழ்நாடுநாடு:இந்தியாகோயில் தகவல்கள்மூலவர்:திருக்குமாரசாமி (சுவேதாரண்யேஸ்வரர், நீலகண்டேசுவரர், சுவேதார்க்கவனேசுவரர், திருக்குமரேசர்)தாயார்:வீறாமுலையம்மன் (அபின்னகுசநாயகி, நீலமலர்க்கண்ணி, நீலோற்பலாம்பாள், அபீதகுஜநாயகி)தல விருட்சம்:வெள்ளெருக்குதீர்த்தம்:கந்தம், செங்கழுநீர், நீலோத்பவம், சுவேதம்பாடல்பாடல் வகை:தேவாரம்பாடியவர்கள்:சம்பந்தர்வரலாறுதொன்மை:1000-2000 வருடங்களுக்கு முன்அமைவிடம்இச்சிவாலயம் இந்தியா தமிழ்நாட்டின் கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள இராஜேந்திர பட்டினம் எனும் ஊரில் அமைந்துள்ளது. இவ்வூரானது …

சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோயில், எருக்கத்தம்புலியூர் Read More »