ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு!

ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு! நம் அனைவருக்கும் வேரென இருப்பது நம் குடும்பமே. கணவன் – மனைவி உறவு தெய்வீகமானது. கணவனுக்குத் தெரியாமல் மனைவியோ, மனைவிக்குத் தெரியாமல் கணவனோ சம்பாதிப்பதும், செலவு செய்வதும், சேமிப்பதும் சரியாக இருக்காது. அது பிரச்சினைகளுக்கு இடம்தரும். மனதில் ஒளிவு மறைவு வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அங்கே தெய்வீக உறவு இருக்காது. `உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி’ என்ற மகாகவி பாரதியின் இரண்டு வரிகளைப் பல்லவியில் பயன்படுத்திக்கொண்டு, அதனைத் தொடர்ந்து …

ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு! Read More »