காய்கறிகள் வாங்குவது எப்படி ?

சமைத்த உணவு சுவையாக இருக்கவேண்டும் என்றால், வாங்கும் காய்கறிகள் நல்லதாக இருக்கவேண்டும். அதை சத்துள்ள, ஃப்ரெஷ்ஷான காய்களாகத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு கலை. சிலருக்கு காய்கறிகளை எப்படிப் பார்த்து வாங்க வேண்டும் என்பது பிடிபடுவதில்லை. ஒவ்வொரு காய்கறியையும் எப்படி தரம் பார்த்து வாங்கவேண்டும். அப்படி, நீங்கள் வாங்கும் காய்கறிகளில் அவசியம் கவனிக்க வேண்டியவை இதோ: கீரை வகைகள்: கீரைகள் அன்று பறித்ததாய், புதியதாய், பசுமையாக, முகர்ந்து பார்த்தால் கெட்ட வாடை ஏதும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். கீரைக் கட்டில் …

காய்கறிகள் வாங்குவது எப்படி ? Read More »