276. பாடல் பெற்ற சிவத் தலங்கள்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்கள் கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 19 கோயில்கள் உள்ளன. 1]இராஜேந்திர பட்டினம் சுவேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில் 2]ஓமாம்புலியூர் பிரணவ வியாக்ரபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் 3]கானாட்டம்புலியூர் பதஞ்சலீஸ்வரர் திருக்கோயில் 4]சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் திருக்கோயில் 5]சிவபுரி உச்சிநாதர் திருக்கோயில் 6]திருக்கழிப்பாலை பால்வண்ணநாதர் திருக்கோயில் 7]திருக்கூடலையாற்றூர். வல்லபேஸ்வரர் திருக்கோயில் 8]திருச்சோபுரம் மங்களபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் 9]திருத்தளூர் சிஷ்டகுருநாதேஸ்வரர் திருக்கோயில் 10]திருநாரையூர் சவுந்தர்யேஸ்வரர் திருக்கோயில் 11]மேலக்கடம்பூர் அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில் 12]திருப்பாதிரிபுலியூர் பாடலீஸ்வரர் திருக்கோயில் 13]திருமாணிக்குழி வாமனபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் 14]திருவட்டத்துறை தீர்த்தபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் …

276. பாடல் பெற்ற சிவத் தலங்கள் Read More »