ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஓம் வாசே நம: ஓம் வாண்யை நம: ஓம் வரதாயை நம: ஓம் வந்த்யாயை நம: ஓம் வராரோஹாயை நம: ஓம் வரப்ரதாயை நம: ஓம் வ்ருத்யை நம: ஓம் வாகீஶ்வர்யை நம: ஓம் வார்த்தாயை நம: ஓம் வராயை நம: ஓம் வாகீஶவல்லபாயை நம: ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம: ஓம் விஶ்வ வந்த்யாயை நம: ஓம் விஶ்வேஶ ப்ரியகாரிண்யை நம: ஓம் வாக்வாதிந்யை நம: ஓம் வாக்தேவ்யை நம: ஓம் …

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ர நாமாவளி Read More »