சைவ சமயக் கோட்பாடுகள்

சைவ சமயக் கோட்பாடுகள் தமிழர் சமயம் என்பது எது? சைவ சமயம் சைவ சமயம் என்றால் என்ன? உமை, விநாயகர், முருகன் ஆகிய தெய்வங்களைப் பொதுவாகவும் சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுளாகவும் கொண்டு சிவனை வழிபடும் நெறி. காலையில் எழுந்ததும் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் என்ன? ந-ம-சி-வ-ய அல்லது சி-வ-ய-ந-ம சைவ சின்னங்கள்: 1 திருநீறு2 உருத்திராக்கம்3 திருவைந்தெழுத்து சிவ மந்திரம்.நமசிவய, சிவயநம ! திருநீறு எதனைக் குறிக்கும்? உலகத்தில் இறைவனுடையத் திருவருளே நிலையானது, மற்றது நிலை இல்லாதது …

சைவ சமயக் கோட்பாடுகள் Read More »