சோமவார விரதம்

விரதங்களில் தலையாயது சோமவார விரதமாகும். திங்கட்கிழமை சிவனுக்கு மிகவும் உகந்த நாளாகும். எனவே அன்றைய நாள் சோமவார விரதம் சிறப்பாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. சந்திரன் சோமவார விரதத்தை கடைபிடித்தார். அதனால் அவர் சிவனுக்கு மிகவும் பிடித்தவராகி சிவனின் சிரசிலேயே இடம்பெற்றார். சோமவார விரத நாளில் காலையில் பெண்கள் வீட்டில் விளக்கேற்றி விரதத்தைத் தொடங்கலாம். ஆண்களும் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். திருமணமாகாதவர்கள் நல்ல கணவன் வேண்டியும், திருமணமானவர்கள் கணவன் நோயில்லாமல் நீண்ட காலம் வாழவும் இந்த விரதத்தைக் கடைப்பிடிக்கலாம். மணப்பேறு, …

சோமவார விரதம் Read More »