சுதர்சன சக்கரத்தாழ்வார் மந்திரம்

சுதர்சன சக்கரத்தாழ்வார் மந்திரம் வெற்றியைக் கொடுக்கும். நோய் நீக்கும். பயம் விலக்கும். சுதர்சன காயத்ரிஸுதர்ஸநாய வித்மஹே மஹா ஜ்வாலாய தீமஹிதன்னோ சக்ர: ப்ரசோதயாத் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ருஷ்ணாய-கோவிந்தாய கோபீ ஜநவல்லபாய-பராய பரம புருஷாய பரமாத்மநே-பரகர்ம மந்த்ர தந்த்ர யந்த்ர ஒளஷத-விஷ ஆபிசாரஅஸ்த்ர ஸஸ்த்ரான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர-ம்ருத்யோர் மோசய மோசய.ஓம் நமோ பகவதே மஹா ஸுதர்ஸநாய-ஓம் ப்ரோம் ரீம் ரம் தீப்த்ரே ஜ்வாலா பரீதாய-ஸர்வதிக் க்ஷபண கராய ஹும் பட் பரப்ரஹ்மணே-பரம் ஜ்யோதிஷேஸ்வாஹா.ஓம் நமோ பகவதே …

சுதர்சன சக்கரத்தாழ்வார் மந்திரம் Read More »