அரிசியில் அறிவியல் !

The Science behind Rice food ! அரிசியில் அறிவியல் ! ​தமிழ் நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அரிசியைப் பற்றி என்ன கூறுகின்றனர் எனப் பார்க்கலாம். அரிசியில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகள்  அரிசியல் அடங்கியுள்ள வேதியியல் மூலக்கூறுகளானது அதனுடைய மரபு மற்றும் சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலையை சார்ந்தே அமைகின்றது.  இந்திய அரிசியில் ஈரப்பதம் 10.9 – 13.8, புரதம் 5.5-9.31, மாவுச்சத்து 73.4-80.8, நார்ச்சத்து 0.2-1.0 மற்றும் தாது உப்புக்கள் 0.8-2.0 சதவீதமாகும். அரிசியில் முளைப்பகுதி, மேல் உறைப்பகுதி அதனுள் …

அரிசியில் அறிவியல் ! Read More »