008 திருஆவூர்ப் பசுபதீச்சுரம் – நட்டபாடை

திருஆவூர்ப் பசுபதீச்சுரம் – நட்டபாடை 76 “புண்ணியர், பூதியர், பூத நாதர், புடைபடுவார் தம் மனத்தார், திங்கள்கண்ணியர்!” என்று என்று காதலாளர் கைதொழுது ஏத்த, இருந்தஊர் ஆம்விண் உயர் மாளிகை மாட வீதி விரை கமழ் சோலை சுலாவி,எங்கும்பண் இயல் பாடல் அறாத ஆவூர்ப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு, நாவே! பொ-ரை: அன்புடை அடியவர் புண்ணியம் திரண்டனைய வடிவினர் எனவும், நிறைந்த செல்வம் உடையவர் எனவும், பூதகணங்களின் தலைவர் எனவும், அருகில் வந்து பரவுவாரின் மனத்தார் எனவும், பிறைமதிக் …

008 திருஆவூர்ப் பசுபதீச்சுரம் – நட்டபாடை Read More »