007 திருநள்ளாறும், திருஆலவாயும் – நட்டபாடை

திருநள்ளாறும், திருஆலவாயும் – நட்டபாடை 65 பாடக மெல் அடிப் பாவையோடும், படு பிணக்காடு இடம் பற்றிநின்று,நாடகம் ஆடும், நள்ளாறு உடைய, நம்பெருமான்! இது என்கொல்சொல்லாய்சூடக முன்கை மடந்தைமார்கள் துணைவரொடும் தொழுது ஏத்திவாழ்த்த,ஆடகமாடம் நெருங்கு கூடல் ஆலவாயின் கண் அமர்ந்த ஆறே? பொ-ரை: பாடகம் என்னும் அணிகலன் அணிந்த மென்மையான அடிகளை உடைய உமையம்மையோடு, பிணக்காடாகிய இடுகாட்டைப் பற்றி நின்று நாடகம் ஆடும் நள்ளாற்று நம் பெருமானே! நீகையில் வளையல் அணிந்த மகளிர் தம் துணைவர்களோடும் கூடி …

007 திருநள்ளாறும், திருஆலவாயும் – நட்டபாடை Read More »