சைவ உணவே மனித உணவு

சைவ உணவே மனித உணவு சைவ உணவே மனித குல உணவு என்பது ஏன்? இரையை மட்டும் தேடுதல் விலங்கியல். இரையோடு இறையையும் தேடுவதே மானிடவியல். சுத்த சைவ உணவினை உட்கொள்ளுதலே இறையை தேட நாம் மேற்கொள்ளும் முதல் படி. சைவ உணவு தான் இறை அருளை பெற்றுத் தரும். சைவ உணவே சன்மார்க்க உணவு. மனிதர்களின் உடல் அமைப்பு சைவ உணவினை உட்கொள்ள தகுந்தாற்போல் தான் அமைந்து உள்ளது. அதாவது குடலின் நீளம், பற்களின் அமைப்பு, …

சைவ உணவே மனித உணவு Read More »