வேல், மயில், சேவல் விருத்தம்

VEL, MAYIL AND SEVAL VIRUTHAM(ARUNAGIRI NATHAR) மஹான் அருணகிரிநாதரால் பாடப்பெற்ற இப்பாடலை முருகனே பாடியது. வேல், மயில், சேவல் விருத்தம் பாடல்களைப் பாராயணம் செய்பவர்கள் எல்லா நன்மைகளும், வரங்களும் பெறுவர். இந்த பதிகம் பூத பிசாசுகளை சேக்ஷ்டைகளை ஓட்டி வைக்க உதவும் என்பது தெளிவு. வேல் – மயில் – சேவல் விருத்தம் 1 – 6(அருணகிரி நாதர் அருளியது)மயில் விருத்தம் – காப்புநாட்டை – ஆதி 2 களை சந்தன பாளித குங்கும புளகித …

வேல், மயில், சேவல் விருத்தம் Read More »